Ontdek en ontwikkel jezelf met intervisie

Deze bijeenkomsten zijn vooral gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat je dichterbij jezelf komt te staan en het beste uit jezelf haalt. Voor serieuze ontwikkeling heb je anderen nodig. Anderen die, net als jij, bereid zijn zich kwetsbaar en bereidwillig op te stellen om elkaar verder te helpen.

Wat kun je van de Intervisiegroepen verwachten:

 • Een intervisiegroep heeft bij voorkeur 5-10 deelnemers.
 • Een intervisiegroep heeft commitment naar elkaar om zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn. Deelname is vrijwillig, doch niet vrijblijvend. De groep rekent namelijk op jou, dus je hebt een verantwoordelijkheid naar jouw groep.
 • Begeleiding:
  • De eerste (paar) bijeenkomsten is er ervaren begeleiding aanwezig. Dit om de groep op gang te helpen om de bijeenkomsten zinvol te maken en te zorgen voor voldoende diepgang. Daarna zal er periodiek een begeleider aanwezig zijn om de voortgang van de groep te monitoren.
  • Er kan altijd beroep gedaan worden op begeleiding bij een intervisiebijeenkomst, door dit vroegtijdig aan te geven.

Aanmelden intervisies

 • Om deel te kunnen nemen aan de intervisiegroepen moet je lid zijn van NetWerkend. NetWerkend heeft lidmaatschap bewust laagdrempelig gehouden, zodat zoveel mogelijk young professionals hieraan deel kunnen nemen. Klik hier om je aan te melden. 
 • Heb je al een eigen intervisiegroep. Aanmelden als groep is ook mogelijk.

 

Aanmelden voor de mailinglijst!

Wat kun je verwachten van de intervisiebijeenkomsten?

 • De bijeenkomsten zijn volledig gericht op ontwikkeling en het integreren van deze ontwikkeling in jouw leven.
 • We doen altijd een rondje om te horen hoe het met iedereen gaat.
 • Invulling van de avond:
  • We kunnen een bepaald onderwerp vanuit de check-in ronde oppakken voor verder onderzoek.
  • We kunnen een onderwerp of thema kiezen om met elkaar te bespreken.
  • We kunnen een deelnemer centraal zetten wanneer de betreffende deelnemer de groep nodig heeft bij een vraagstuk of uitdaging.
 • De avonden zijn respectvol en veilig. Dat betekent niet dat je geen kritische vragen mag stellen. De uitdaging voor deze avonden is, de juiste vragen te stellen, waardoor er voldoende diepgang wordt bereikt. Durf jezelf en de ander uit de comfortzone te halen.
 • De avonden hebben altijd een onderzoekend karakter. We gaan niet discussiëren, maar samen op zoek naar een een nieuwe waarheid. Dit vraagt om een houding van openheid en oprechte interesse in jezelf en de ander.
 • Wat besproken wordt in de groep, blijft in de groep. Dat geldt ook voor de begeleiders.
 • Intervisiegroepen worden zoveel mogelijk regionaal samengesteld. NetWerkend helpt bij de samenstelling van de groepen.